o > > > Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)
 • Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)
 • YAHOO!奇摩購物中心
 • Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)

  高純度銅導體,傳輸不失真
  完美表現高畫質訊號傳輸
  支援最新兼容乙太網路
  支援3D電視功能組件
  不帶磁環容易彎曲,方便佈線穿管

 • $197
 • 詳細介紹

你可能也會喜歡

          

Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)的商品介紹


Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)目前網購只要197元
YAHOO!奇摩購物中心商品編號 : 8529947

高純度銅導體,傳輸不失真
完美表現高畫質訊號傳輸
支援最新兼容乙太網路
支援3D電視功能組件
不帶磁環容易彎曲,方便佈線穿管

 
Bravo-u HDMI to HDMI 影音傳輸線 1.8M(2入)相關的分類
gotop